حبوبات فله (عدس ، چيتي ، نخودگرد و ...) (27)

روغن (46)

شكر ، قند، نبات (23)

چايي ،قهوه (47)

آلوچه ، كشمش،تخمه (13)

حبوبات بسته بندی (13)

پودر ژله (6)