حبوبات فله (عدس ، چيتي ، نخودگرد و ...) (24)

روغن (34)

شكر ، قند، نبات (19)

چايي ،قهوه (41)

آلوچه ، كشمش،تخمه (9)

حبوبات بسته بندی (11)

پودر ژله (4)