حبوبات فله (عدس ، چيتي ، نخودگرد و ...) (28)

روغن (55)

شكر ، قند، نبات (23)

چايي ،قهوه (49)

آلوچه ، كشمش،تخمه (13)

حبوبات بسته بندی (13)

پودر ژله (7)