حبوبات فله (عدس ، چيتي ، نخودگرد و ...) (23)

روغن (27)

شكر ، قند، نبات (14)

چايي ،قهوه (35)

آلوچه ، كشمش،تخمه (7)

حبوبات بسته بندی (10)

پودر ژله (4)