نمایش 9 24 36

چیبس سرکه نمکی چی توز. 40ع

5,095,920ریال

ناموجود

قیمت روی محصول : 150,000ریال

قیمت خرید : 127,398ریال

تعداد در جعبه : 40 عدد

قيمت كل : 0ریال

5095920

چیپس سرکه مزمز.40ع

5,920,000ریال

ناموجود

قیمت روی محصول : 180,000ریال

قیمت خرید : 148,000ریال

تعداد در جعبه : 40 عدد

قيمت كل : 0ریال

5920000

چیبس پیاز جعفری چی توز. 40ع

5,095,920ریال

ناموجود

قیمت روی محصول : 150,000ریال

قیمت خرید : 127,398ریال

تعداد در جعبه : 40 عدد

قيمت كل : 0ریال

5095920

چیپس دل مزه فلفل سیاه مزمز.24ع

5,088,000ریال

قیمت روی محصول : 220,000ریال

قیمت خرید : 212,000ریال

تعداد در جعبه : 24 عدد

قيمت كل : 0ریال

5088000

چیبس فلفلی چی توز. 40ع

3,960,000ریال

ناموجود

قیمت روی محصول : 120,000ریال

قیمت خرید : 99,000ریال

تعداد در جعبه : 40 عدد

قيمت كل : 0ریال

3960000

چیبس ساده نمکی چی توز. 40ع

5,095,920ریال

ناموجود

قیمت روی محصول : 150,000ریال

قیمت خرید : 127,398ریال

تعداد در جعبه : 40 عدد

قيمت كل : 0ریال

5095920

چیپس پیاز جعفری مزمز. 40ع

5,920,000ریال

ناموجود

قیمت روی محصول : 180,000ریال

قیمت خرید : 148,000ریال

تعداد در جعبه : 40 عدد

قيمت كل : 0ریال

5920000

چیپس دل مزه نمکی مزمز.24ع

5,088,000ریال

قیمت روی محصول : 220,000ریال

قیمت خرید : 212,000ریال

تعداد در جعبه : 24 عدد

قيمت كل : 0ریال

5088000

چیپس فلفل قرمز باتو.36ع

3,348,000ریال

ناموجود

قیمت روی محصول : 120,000ریال

قیمت خرید : 93,000ریال

تعداد در جعبه : 36 عدد

قيمت كل : 0ریال

3348000

چیپس خلالی بزرگ مزمز . 36ع

5,868,000ریال

ناموجود

قیمت روی محصول : 200,000ریال

قیمت خرید : 163,000ریال

تعداد در جعبه : 36 عدد

قيمت كل : 0ریال

5868000

چیپس نمکی باتو.36ع

3,348,000ریال

ناموجود

قیمت روی محصول : 120,000ریال

قیمت خرید : 93,000ریال

تعداد در جعبه : 36 عدد

قيمت كل : 0ریال

3348000

چیپس کچاپ مزمز.40ع

5,920,000ریال

ناموجود

قیمت روی محصول : 180,000ریال

قیمت خرید : 148,000ریال

تعداد در جعبه : 40 عدد

قيمت كل : 0ریال

5920000