نمایش 9 24 36

چیبس سرکه نمکی چی توز. 40ع

3,960,000ریال

ناموجود

قیمت روی محصول : 120,000ریال

قیمت خرید : 99,000ریال

تعداد در جعبه : 40 عدد

قيمت كل : 0ریال

3960000
اطلاعات بیشتر

چیبس فلفلی چی توز. 40ع

3,960,000ریال

ناموجود

قیمت روی محصول : 120,000ریال

قیمت خرید : 99,000ریال

تعداد در جعبه : 40 عدد

قيمت كل : 0ریال

3960000
اطلاعات بیشتر

چیبس پیاز جعفری چی توز. 40ع

3,960,000ریال

ناموجود

قیمت روی محصول : 120,000ریال

قیمت خرید : 99,000ریال

تعداد در جعبه : 40 عدد

قيمت كل : 0ریال

3960000
اطلاعات بیشتر

چیبس ساده نمکی چی توز. 40ع

3,960,000ریال

ناموجود

قیمت روی محصول : 120,000ریال

قیمت خرید : 99,000ریال

تعداد در جعبه : 40 عدد

قيمت كل : 0ریال

3960000
اطلاعات بیشتر

چیپس دل مزه فلفل سیاه مزمز.24ع

4,260,000ریال

قیمت روی محصول : 220,000ریال

قیمت خرید : 177,500ریال

تعداد در جعبه : 24 عدد

قيمت كل : 0ریال

4260000
افزودن به سبد خرید

چیپس دل مزه نمکی مزمز.24ع

4,260,000ریال

قیمت روی محصول : 220,000ریال

قیمت خرید : 177,500ریال

تعداد در جعبه : 24 عدد

قيمت كل : 0ریال

4260000
افزودن به سبد خرید

چیپس فلفل قرمز باتو.36ع

3,348,000ریال

قیمت روی محصول : 120,000ریال

قیمت خرید : 93,000ریال

تعداد در جعبه : 36 عدد

قيمت كل : 0ریال

3348000
افزودن به سبد خرید

چیپس سرکه مزمز.40ع

4,792,000ریال

قیمت روی محصول : 150,000ریال

قیمت خرید : 119,800ریال

تعداد در جعبه : 40 عدد

قيمت كل : 0ریال

4792000
افزودن به سبد خرید

چیپس پیاز جعفری مزمز. 40ع

4,772,000ریال

قیمت روی محصول : 150,000ریال

قیمت خرید : 119,300ریال

تعداد در جعبه : 40 عدد

قيمت كل : 0ریال

4772000
افزودن به سبد خرید

چیپس دل مزه موسیر مزمز.24ع

4,260,000ریال

ناموجود

قیمت روی محصول : 220,000ریال

قیمت خرید : 177,500ریال

تعداد در جعبه : 24 عدد

قيمت كل : 0ریال

4260000
اطلاعات بیشتر

چیپس فلفل سیاه باتو.36ع

3,348,000ریال

قیمت روی محصول : 120,000ریال

قیمت خرید : 93,000ریال

تعداد در جعبه : 36 عدد

قيمت كل : 0ریال

3348000
افزودن به سبد خرید

چیبس خلالی چی توز. 40ع

0ریال

قیمت روی محصول : 0ریال

قیمت خرید : 0ریال

تعداد در جعبه : 40 عدد

قيمت كل : 0ریال

0
افزودن به سبد خرید