نمایش 9 24 36

چیبس سرکه نمکی چی توز. 40ع

3,960,000ریال

قیمت روی محصول : 120,000ریال

قیمت خرید : 99,000ریال

تعداد در جعبه : 40 عدد

قيمت كل : 0ریال

3960000
افزودن به سبد خرید

چیبس ساده نمکی چی توز. 40ع

3,960,000ریال

قیمت روی محصول : 120,000ریال

قیمت خرید : 99,000ریال

تعداد در جعبه : 40 عدد

قيمت كل : 0ریال

3960000
افزودن به سبد خرید

چیبس پیاز جعفری چی توز. 40ع

3,960,000ریال

قیمت روی محصول : 120,000ریال

قیمت خرید : 99,000ریال

تعداد در جعبه : 40 عدد

قيمت كل : 0ریال

3960000
افزودن به سبد خرید

چیبس فلفلی چی توز. 40ع

3,960,000ریال

قیمت روی محصول : 120,000ریال

قیمت خرید : 99,000ریال

تعداد در جعبه : 40 عدد

قيمت كل : 0ریال

3960000
افزودن به سبد خرید

چیبس خلالی چی توز. 40ع

3,960,000ریال

قیمت روی محصول : 120,000ریال

قیمت خرید : 99,000ریال

تعداد در جعبه : 40 عدد

قيمت كل : 0ریال

3960000
افزودن به سبد خرید

چیبس لیمو چی توز. 40ع

3,960,000ریال

قیمت روی محصول : 120,000ریال

قیمت خرید : 99,000ریال

تعداد در جعبه : 40 عدد

قيمت كل : 0ریال

3960000
افزودن به سبد خرید

چیبس کچاپ چی توز. 40ع

3,880,000ریال

ناموجود

قیمت روی محصول : 120,000ریال

قیمت خرید : 97,000ریال

تعداد در جعبه : 40 عدد

قيمت كل : 0ریال

3880000
اطلاعات بیشتر