نمایش 9 24 36

کیک دوقلو تاینی فندق شیرین عسل. 36ع

2,466,000ریال

ناموجود

قیمت روی محصول : 80,000ریال

قیمت خرید : 68,500ریال

تعداد در جعبه : 36 عدد

قيمت كل : 0ریال

2466000

تی تاب سالمین.36ع

1,512,000ریال

ناموجود

قیمت روی محصول : 50,000ریال

قیمت خرید : 42,000ریال

تعداد در جعبه : 36 عدد

قيمت كل : 0ریال

1512000

کیک مغزدار کاکائو فندق میلانو شیرین عسل. 36ع

2,340,000ریال

ناموجود

قیمت روی محصول : 80,000ریال

قیمت خرید : 65,000ریال

تعداد در جعبه : 36 عدد

قيمت كل : 0ریال

2340000

تی تاپ های کیک شیرین عسل. 36ع

1,692,000ریال

ناموجود

قیمت روی محصول : 60,000ریال

قیمت خرید : 47,000ریال

تعداد در جعبه : 36 عدد

قيمت كل : 0ریال

1692000

های بای کیک کلاسیک شیرین عسل.40ع

2,162,400ریال

ناموجود

قیمت روی محصول : 70,000ریال

قیمت خرید : 54,060ریال

تعداد در جعبه : 40 عدد

قيمت كل : 0ریال

2162400

کیک کروسان شیبابا.36ع

3,096,000ریال

ناموجود

قیمت روی محصول : 140,000ریال

قیمت خرید : 86,000ریال

تعداد در جعبه : 36 عدد

قيمت كل : 0ریال

3096000

شوکو کیک دوقلو آبی شیرین عسل. 36ع

1,927,800ریال

ناموجود

قیمت روی محصول : 70,000ریال

قیمت خرید : 53,550ریال

تعداد در جعبه : 36 عدد

قيمت كل : 0ریال

1927800

کیک بیضی وانیلی بای شیرین عسل. 40ع

1,900,000ریال

ناموجود

قیمت روی محصول : 60,000ریال

قیمت خرید : 47,500ریال

تعداد در جعبه : 40 عدد

قيمت كل : 0ریال

1900000

کلوچه سیمرغ .30ع

1,365,000ریال

ناموجود

قیمت روی محصول : 60,000ریال

قیمت خرید : 45,500ریال

تعداد در جعبه : 30 عدد

قيمت كل : 0ریال

1365000

های بای کیک بیضی دو رنگ شیرین عسل. 40ع

2,208,000ریال

قیمت روی محصول : 70,000ریال

قیمت خرید : 55,200ریال

تعداد در جعبه : 40 عدد

قيمت كل : 0ریال

2208000

کیک مورنینگ آبی شیرین عسل.24ع

2,220,000ریال

قیمت روی محصول : 120,000ریال

قیمت خرید : 92,500ریال

تعداد در جعبه : 24 عدد

قيمت كل : 0ریال

2220000

کیک N,Z نظری .21ع

2,079,000ریال

ناموجود

قیمت روی محصول : 120,000ریال

قیمت خرید : 99,000ریال

تعداد در جعبه : 21 عدد

قيمت كل : 0ریال

2079000