شربت(پرتقال، آلبالو و ...) و آبليمو (17)

نوشابه (28)

ماء الشعیر و آبمیوه گاز دار (56)

آب میوه (58)

انرژی زا (7)

آب و دوغ (5)

نوشیدنی های گرم (28)

لبنيات (شير و ...) (6)