شربت(پرتقال، آلبالو و ...) و آبليمو (9)

نوشابه (18)

ماء الشعیر و آبمیوه گاز دار (43)

آب میوه (29)

انرژی زا (4)

آب و دوغ (3)

نوشیدنی های گرم (22)

لبنيات (شير و ...) (6)